мк / srp / sh / en
Qilimat – të prodhuara me makina

Info

Qilimat të përpunuara me makina janë shumë më të lirë prej qilimave të punuar me dorë dhe nuk kanë vlera artistike. Ata bëhen nga lëkura ose arkili (sintetika) të cilën ende e quajnë “lëkurë artificiale”. Mangësia e tyre është se nuk kanë jetë të gjatë d.m.th periudha e eksploatimit të tyre është vetëm disa vite.

Mund të dallohen nga ata të punuara me dorë, nëse shihni në pjesën e pasme të qilimave të përpunuara me dorë duken larat nga pjesa e përparme në verzion të dobësuar, kurse te ata të punuar me makina, lara nuk shihet qartë në anën e pasme dhe në prekje mund të ndjehet një shtresë e vrazhdët sintetike.