мк / srp / sh / en
Historia dhe Domethënia

Domethënia

Çdo qilim i përpunuar me dorë ka domethënien e vet, vecanërisht, madhështore është zgjedhja e ngjyrave dhe kombinimi i tyre. Këto janë domethëniet bazë të ngjyrnave që mund t`i shohim në qilimat persian të bëra me dorë:


Gjithashtu, disa nga qilimat e „njohur“ persian, mbajnë emrat e njohura te rajoneve në Iran (Persi), nga edhe e kanë prejardhjen këto modele. Disa nga rajonet më të njohurat janë: Isfahan, Nain, Bahtijar dhe Gabe. Më tepër informacione për çdonjërën veç a veç do të ketë në pjesën e produkteve dhe shërbimeve.