мк / srp / sh / en
HISTORIA DHE DOMETHËNIA

Historia

Historinë e qilimave persian e përcjellë ritja e zhvillimit të civilizimit persian, njëra ndër kulturat më të vjetra të njerëzimit. Paraqiten si zgjidhje e domozdoshme e fiseve nomade kundër të ftohtit. Në fillet e hershme ekzistonin në vendëbanimet primitive, që në shekuj më vonë t`i zbukurojne dyshemetë në kështjellat e mbretërve persian, si shenjë arritjeje, luksi dhe pasurie.