мк / srp / sh / en
Çdo Gjë Për Punimin me dorë

Nyje

Fakt është që numri i nyjeve e definon cilësinë e qilimave. D.m.th. e kategorizon në klasë të vacantë. Grafiku më poshtë e parqet kategorizimin sipas numrit të nyjeve:

numëri i lidhjeve notimi i cilësisë
180.000 - 357.000 Cilësi bazike
357.000 – 500.000 Cilësi mesatare
500.000 – 700.000 Cilësi përparuese
700.000 – 857.000 Cilësi e lartë
857.000 – 1.000.000 Cilësi shumë e lartë
1.000.000 – 1.142.000 Cilësi e shkëlqyer
1.142.000 – 1.285.000 Cilësi perfekte
1.285.000 – 1.300.000 Kryevepër
1.300.000 – 1.400.000 Eksponant për muzej