мк / srp / sh / en
Çdo Gjë Për Punimin me dorë

Tipe nyjesh

Ekzistojnë dy tipe të nyjeve bazike. D.m.th. nyje persiane dhe nyje azerbejzhani( turke). Dalimin mund ta shihni në fotografitë e mëposhtëm.

Persian Knots Turkish Knots