мк / srp / sh / en
Çdo Gjë Për Punimin me dorë

Historia e punimit me dorë

E vërteta për ate se si janë punuar këto krijime artistike është bartur nga gjenerata në gjeneratë, me gjenerata të mjeshtërve, por, dizajni dhe ngjyrat të cilët janë përdorur, si dhe materjalet më shumë mvaren nga rajoni në të cilin përpunohet qilimi.

Parësore gjatë punimit të qilimave persian përdoret leshi, kashmiri, pambuku ose mëndafshi a në rethana të veçanta përdoren fije ari ose argjendi. Numëri i nyjeve ndryshon prej 100.000 deri mbi 1.500.000 në metër katëror.