мк / srp / sh / en
Производи и услуги > Теписи - рачна изработка

Наин

Наин – е мал град со само 15.000 жители лоциран 150 км источно од Исфахан, на стариот пат за Индија. Градот и ден денеска живее од ткаење теписи кои се сметаат за врвни.

Карактеристична боја на Наин теписите е сина, боја на слонова коска и светло сива. На овие теписи преовладува сина боја која во основата е темна, а поретко кафена или црвена.

Шарите се многу слични како на теписите Исфахан, најчесто бордурата е странича со тесни линији и неколку заштитни штрафти.

Бројот на јазли се движи од 300.000 до 1.000.000 на метар квадратен за волнените теписи и до 1.350.000 за свилените.

Овие теписи се сметаат за едни од најдобрите персиски теписи.