мк / srp / sh / en
Историја и значење

Историја

Историјата на персиските теписи го следи растот и развојот на персиската цивилизација, една од најстарите култури на човештвото. Создадени се како нужно решение на номадските племиња против студот. Во раните почетоци стоеле во првобитните живеалишта, за векови подоцна да ги красат подовите во палатите на персиските кралеви, како знак на престиж, луксуз и богатство.