мк / srp / sh / en
Сé за рачната изработка

Јазли

Факт е дека бројот на јазли го дефинираат квалитетот на тепихот т.е. го сортираат во одредена класа. Графиконот го прикажува сортирањето според број на јазли:

број на јазли оценка на квалитет
180.000 - 357.000 основен квалитет
357.000 – 500.000 среден квалитет
500.000 – 700.000 напреден квалитет
700.000 – 857.000 висок квалитет
857.000 – 1.000.000 многу висок квалитет
1.000.000 – 1.142.000 одличен квалитет
1.142.000 – 1.285.000 перфектен квалитет
1.285.000 – 1.300.000 ремек дело
1.300.000 – 1.400.000 музејски експонат