мк / srp / sh / en
Сé за рачната изработка

Типови на јазли

Постојат два основи типа на јазли т.е. персиски јазол и азербејџански (турски) јазол. Разликата можете да ја видите на сликите.

Persian Knots Turkish Knots